Monday, October 02, 2006

Regular Union Meeting Picture Show"Sa iyo pahayagang U-T, Huwag mong itulak sa kahirapan ang iyong mang-gagawa!"

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home